Keuzes in Coronatijd

Het Coronavirus heeft stevige gevolgen voor de gemeente en onze inwoners. Niet alleen financieel, maar zeker ook maatschappelijk. Wij zijn er enorm trots op hoe onze inwoners, ondernemers en instellingen hiermee omgaan!

Zoals veel gemeenten heeft ook Veenendaal nauwelijks een sluitende begroting. Pas in het najaar, bij de behandeling van de programmabegroting, verwachten we meer inzicht te hebben in de consequenties van de Coronacrisis en de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk. 

Eigenlijk zien we al jaren dat het financieel krap-an is. De taken die door het Rijk de afgelopen jaren bij de gemeenten zijn neergelegd, leggen een groot beslag op onze begroting, zonder dat hier genoeg geld tegenover staat. Zo zijn de tekorten op jeugdhulp inmiddels opgelopen tot €7 miljoen per jaar. Deze rekening wordt nu bij onze inwoners gelegd, waardoor er voor andere wensen nauwelijks geld is. Daarom staan we achter de brandbrief van Utrechtse burgemeesters voor een structurele verhoging van de Rijksbijdrage.

De VVD blijft ook in deze Coronatijd kiezen voor het behoud van banen, het bouwen van woningen, de veiligheid in onze gemeente en een gezonde schone leefomgeving. Daarom zijn wij blij dat deze kaderbrief wordt gepresenteerd zonder lastenverzwaring, dat er ruimte is gevonden voor extra handhaving en dat ook de brandweerkazerne in Veenendaal gehandhaafd blijft. De VVD zal een realistische afweging maken bij de taken en daarbij behorende personele bezetting van onze gemeente. Kwalitatief goede dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers heeft daarbij voor ons prioriteit.

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter