VVD en SGP stellen schriftelijke vragen over windmolens op grensstroken

Beide partijen zijn geen voorstander van hoge windmolens op grondgebied in Veenendaal. Die zullen er ook niet komen, want in samenwerking met andere partijen werd hier vorige maand een streep doorgezet: de meerderheid van de raad vindt dat er geen ruimte voor is op het Veenendaalse grondgebied. De SGP en de VVD willen graag van het college weten of dit uitgangspunt ook zal gelden voor hoge windmolens die door de omliggende gemeenten vlak op Veenendaals grondgebied in de planning staan.

Recentelijk is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van een windmolen van 135m hoog op het industrieterrein naast de A30 te Ede.  In de brief van PureEnergie d.d. 3 juni 2020 valt er te lezen dat hiervoor binnen een half jaar een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. “Ook de bewoners van Veenendaal zijn hierbij belanghebbenden en zouden dus actief op de hoogte gebracht moeten worden door of de gemeente Ede of door de gemeente Veenendaal”, stelt Yvonne Bottema, VVD fractievoorzitter. “In Veenendaal staan veel woningen die uitzicht hebben op de beoogde windmolen en die zouden moeten worden meegenomen in de informatievoorziening. Ook vanuit onze buurgemeenten Renswoude en de Utrechtse Heuvelrug (Overberg) weten we dat er plannen zijn voor hoge windmolens op de grensstrook met Veenendaal.“

Dick Both, fractievoorzitter SGP; “De gemeenteraad van Veenendaal heeft bij het raadsvoorstel concept RES 1.0 Foodvalley een motie aangenomen waarbij het college de gestelde kaders in de Ontwerp-Omgevingsvisie met betrekking tot windenergie zal betrekken bij de verdere onderhandelingen over de Veenendaalse inzet in de RES. Dezelfde kaders zouden wat ons betreft, ook moeten gelden voor windmolens, die volgens het voornemen van andere gemeenten strak op de grens met Veenendaals grondgebied zijn gepland en daarmee de Veenendaalse samenleving direct raken.”

Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD
Dick Both, fractievoorzitter SGP