Afvalbrengstation: reserveren top, maximeren flop

Het op verzoek van de VVD ingevoerde reserveringssysteem voor het afvalbrengstation is een groot succes. Gevaarlijke verkeerssituaties en extreme wachttijden behoren tot het verleden. De VVD heeft echter nooit gevraagd om een maximering van het aantal keren en gewicht dat mensen naar het afvalstation mogen brengen. Twaalf keer per jaar klinkt best ruim, maar als het huis of de tuin opgeruimd moeten worden, kan dat leiden tot veel kleine porties licht afval of een paar grote zware. Dan kun je met die twaalf en het maximale gewicht maar zo klem komen te zitten. Misbruik van onze afvalpassen moet worden tegengegaan, maar dat kan ook zonder zo’n maximering prima.

De VVD heeft altijd gepleit voor hoge serviceverlening bij de afvalinzameling, juist om zwerfafval en illegale dumping te voorkomen. Onze fractievoorzitter, Yvonne Bottema, heeft dit woensdagavond tijdens de raadscommissie nogmaals benadrukt. Zij heeft de wethouder verzocht dit aspect mee te nemen in het raadsvoorstel dat in november a.s. zal worden behandeld. Wat ons betreft verdwijnt de huidige maximering dan ook uit dat raadsvoorstel. Zo nodig zal de VVD daarvoor een wijzigingsvoorstel doen.

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter