Meer ambitie bij de gebiedsvisie Franse Gat

Voor de gebiedsvisie Franse Gat wordt een communicatie- en participatiebudget gevraagd. Daar kunnen wij mee instemmen, maar de visie zelf kan wat de VVD betreft ambitieuzer. Naast communicatie en participatie met zittende bewoners, mag er ook naar de toekomst gekeken worden, naar nieuwe bewoners voor het Franse Gat. Veenendaal heeft weinig bouwruimte maar wel een woningtekort. In de visie gaat het hoofdzakelijk om de 1.100 sociale huurwoningen. Wij menen dat er, met de soms wel erg grote achtertuinen hierbij, ook ruimte kan vrijkomen voor de toevoeging van andere, duurdere woningen.

© foto@PW

Er moet wat veranderen in de wijk. Sociaal en economisch kan het beter. Maar vooral zijn meer en betere woningen nodig. Wij willen het aantal sociale huurwoningen behouden, maar daarnaast een stevige toevoeging in de middenhuur en in de koopsector, bijvoorbeeld zo’n twee- tot vierhonderd woningen. Dat is goed voor de huidige en nieuwe bewoners, voor de voorzieningen en voor het winkelcentrum Bruïneplein.

Leo Nooteboom
raadslid