Een nieuw gemeentelijk warmtebedrijf?

Op dit moment is de gemeente op zoek naar marktpartijen die willen participeren in een nieuw warmtebedrijf voor Groenpoort, het laatste gedeelte in Veenendaal Oost. Hoe en wat, is allemaal nog niet bekend. Daarvoor wordt in het vierde kwartaal van dit jaar een selectieprocedure gestart. De VVD vindt het belangrijk dat er breed wordt ingezet op marktpartijen en dat ook de grote spelers in deze markt bij deze zoektocht worden betrokken aan de hand van een concrete businesscase. Bij deze businesscase moet, wat de VVD betreft, ook het huidige warmtebedrijf DEVO worden betrokken, evenals de verschillende concessies die nog te vergeven zijn in die wijken die in de toekomst op de nominatie staan om de overstap naar een collectief warmtenet te maken.

De VVD is van mening dat deelname van een gemeente in een warmtebedrijf niet tot de kernactiviteiten behoort van een lokale overheid. Wij zijn voorstander van een gemeente die zich beperkt tot een faciliterende rol. Dat is voor ons regievoering en een voldoende schaal om partijen uit te nodigen om een warmtenet te realiseren. Echter we willen ook de voortgang in de woningbouw in Groenpoort niet onnodig vertragen. Aan de hand van een goede en cijfermatige analyse van de resultaten uit de zoektocht naar de marktpartijen, zullen wij opnieuw het raadsvoorstel over de deelname van de gemeente in een nieuw warmtebedrijf voor Groenpoort tegen het licht houden.

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter