Woningen bouwen en brandweer behouden

Er komt een verkenning naar de toekomst van de brandweerkazerne, waarbij gekeken wordt naar vernieuwing van de kazerne en de verplaatsing van Wijkservice richting IW4. De VVD juicht dit toe. We zien graag een efficiënter ingedeelde kazerne, waaronder een ademluchtwerkplaats voor de werknemers en vrijwilligers van de kazerne. Hiermee borgen we de toekomstige inzet van de brandweer en zijn zij eerder paraat om uit te rukken, wat goed is voor onze veiligheid.

Deze vernieuwing biedt kansen om de hoogte in te gaan en appartementen te bouwen. Veenendaal snakt naar meer betaalbare woningen, vooral voor starters en kleine huishoudens. De VVD heeft al eerder aangegeven geen last te hebben van Veense hoogtevrees. We zien graag mooie appartementen met begroeiing van planten verschijnen. Zo zorgt een nieuwe kazerne voor meer veiligheid, meer woningen en meer groen. Een win-win situatie wat ons betreft.

Ruben Schoeman
Raadslid

Zet cookies aan om de video te tonen.