In gesprek over een extra openbare school in Veenendaal

Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober hebben we gesproken over het ruimtegebrek dat is ontstaan voor de basisscholen in Veenendaal-Oost. Op dit moment zitten er drie verschillende basisscholen in het Ontmoetingshuis, waaronder de openbare school Balans. Omdat een groot aantal leerlingen op de basisscholen in Veenendaal-Oost uit een andere wijk komt, is er een ruimtetekort ontstaan. Met name de openbare school Balans, die onder meer gewild is vanwege het onderwijsconcept en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, komt hierdoor in de problemen.

© @colombeurs

De VVD ziet dit in het kader van een groter probleem, de toegang tot openbaar onderwijs in Veenendaal. Van de 30 basisscholen in Veenendaal zijn er slechts 4 openbaar. En als we naar de aantallen leerlingen kijken, zien we dat de vraag naar openbaar onderwijs de komende jaren groter wordt, dan de ruimte die daar nu voor is. Daarom wil de VVD het openbaar onderwijs in Veenendaal als geheel meer ruimte geven. 

Zo hebben wij aan de wethouder gevraagd of hij in overleg wil gaan met de schoolbesturen om te kijken of er, door herschikking van de voor alle scholen beschikbare ruimte voor onderwijs, ruimte gevonden kan worden voor een extra locatie van Balans buiten Veenendaal-Oost. Dan hoeft de school niet opgeknipt te worden, maar kan er een hele nieuwe school op een andere locatie komen. Als je namelijk kijkt naar het grote aantal leerlingen dat van buiten de wijk Veenendaal-Oost komt, moeten hiervoor voldoende mogelijkheden zijn. Op deze manier zorgen we voor meer openbaar onderwijs in Veenendaal, minder druk op de ruimte in Veenendaal-Oost en werken we aan een oplossing voor elders leegstaande schoolruimte in Veenendaal.

De bereidheid hiertoe van verschillende schoolbesturen binnen Veenendaal hebben wij bij hun inspraak in de raadscommissie al geproefd. Ook de wethouder heeft ons idee omarmd en gaat hierover graag in gesprek met de schoolbesturen om een extra locatie voor Balans in Veenendaal te realiseren. Hier zijn wij als VVD blij mee, ieder kind in Veenendaal heeft het recht om naar een openbare basisschool dicht bij huis te kunnen!

Jesper Diepeveen

Raadslid