VVD: Schrap terrastax Coronajaar

De VVD wil de horecasector tegemoet komen in deze zware coronatijden. Daarom wil de partij de terras-precarioheffing in 2020 kwijtschelden.

Bepaalde delen van de horecasector zijn zwaar getroffen door sluiting op last van de Rijksoverheid als gevolg van de Coronapandemie. Normaal gesproken zouden deze horecaondernemers hun terrassen gedurende het hele seizoen open hebben kunnen stellen en ook op die basis een aanslag hebben ontvangen. “Het is niet terecht om voor het gehele seizoen gemeentelijke belastingen, zoals precario voor het opstellen van terrassen, te moeten betalen, terwijl zij feitelijk een veel kortere periode hiervan gebruik kunnen maken als gevolg van Coronamaatregelen,” aldus Ronald Veen, raadslid VVD Veenendaal. “Daarom heb ik het college verzocht deze heffing op zijn minst naar evenredigheid van openstelling te berekenen zolang de Coronapandemie voortduurt, of deze zelfs helemaal te schrappen. De gevolgen zijn steeds breder voelbaar in de economie, maar de klappen die in de horeca vallen zijn zeer hard. Het heeft dan geen pas als de gemeente precario heft alsof er niets aan de hand is.”

Het gaat in Veenendaal om een bedrag van ca. € 33.000,=. De gemeentelijke aanslag voor 2020 wordt normaal gesproken in het voorjaar van 2021 verstuurd. De wethouder financiën reageerde hier positief op, maar vroeg wel enig uitstel om een en ander juridisch en in samenhang met eventuele andere gemeentelijke heffingen uit te zoeken. “Wij zijn benieuwd naar het resultaat hiervan.”