Van Winkelstad naar Vitale Binnenstad

Veenendaal kampt met een toenemende leegstand van winkelruimte en een tekort aan woningen. Daarom is het programmaplan Vitale Binnenstad in het leven geroepen. Het gaat om een complexe opgave qua inhoud, verschillende belangen, financiering en vooral, om het creëren en behouden van draagvlak voor een nieuwe aanpak. Het betreft een transformatieopdracht van 27.500 m2 winkeloppervlakte binnen de centrumring. Een oppervlakte van ca. 4 voetbalvelden. Nieuwe ontwikkelingen blijven mogelijk, maar meer menging van wonen, werken en winkelen is gewenst. Het resterende winkelaanbod wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in een aantrekkelijk en groen centrum.

De uitvoering gaat minimaal 10 jaar duren. Zorgvuldigheid is van belang, want het gaat naast de aantrekkingskracht van ons centrum ook over het inkomen, bedrijfskapitaal en pensioenvoorziening van onze binnenstadondernemers. Leegstand is de dood in de pot. Een blijvende inzet is noodzaak voor het winkelend publiek, voor ondernemers en voor Veenendaal.

Ronald Veen
Raadslid