Warmlopen voor een warmtenet in Groenpoort

De VVD heeft altijd aangegeven dat een gemeente niet als hoofdtaak heeft om een energiebedrijf op te zetten. Wij zouden liever zien dat de markt deze taak goed kan oppakken. We zien echter in den lande nog te veel misstanden bij collectieve warmtenetten, die de consument op kosten jagen. Vanuit de verantwoordelijkheid die wij als bestuurderspartij voelen om een goed collectief warmtenet te regelen voor Groenpoort, zijn wij op zoek gegaan naar voorwaarden waarmee het belang van de toekomstige bewoners optimaal wordt gediend. En waarbij de financiële risico’s die de gemeente gaat lopen worden geminimaliseerd, voor nu en voor in de toekomst.

In een amendement en motie heeft de VVD samen met de CU, CDA en ProVeenendaal deze voorwaarden uitgewerkt. De toekomstige bewoners krijgen nu meer zeggenschap. Dat is ook terecht, want in de koopprijs van een woning zit een forse bijdrage aan  de aanleg van het warmtenet. Met deze bijdrage kan ca. 60% van de investering daarin worden gedaan. Daarnaast willen we voorkomen dat financiering van het warmtenet tot in lengte van dagen alleen kan plaatsvinden onder een borgstelling van de gemeente.

Deze punten heeft VVD Veenendaal ingebracht in een amendement en een motie ter voorbereiding op de aanbesteding voor dit warmtenet. Het amendement en de motie zijn met grote meerderheid door de raad overgenomen. Hiermee is ook een belangrijke stap gezet voor een warmtenet in Veenendaal daar waar het in de toekomst gewenst of noodzakelijk is.

Ronald Veen
raadslid