Een pas op de plaats voor verduurzaming gemeentehuis

In deze tijd dat burgers en ondernemers zwaar getroffen worden door de coronacrisis, heeft het geen pas dat er “carte blanche” gegeven wordt voor de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen voor het gemeentehuis. Daarom heeft de VVD ingestemd met het ordevoorstel om dit raadsvoorstel nu niet te bespreken. We hebben aangegeven later dit jaar een meer gedetailleerd stuk terug te willen zien, dat inzicht biedt in de opties voor energiebesparing, in een gegarandeerde langjarige energieopbrengst en in de financiën van mogelijke combinaties van isolatie en opwekking van zonne-energie. De herstelwerkzaamheden die aan de gevelplaten moeten worden gedaan uit veiligheidsoverwegingen, kunnen gewoon doorgang vinden.

De VVD kijkt positief kritisch naar de verduurzamingsplannen van de gemeentelijke gebouwen. Wij stellen de “Trias energetica” voorop. De bovenste punt van die driehoek is het streven naar “beter isoleren”. De tweede punt van de driehoek is het “duurzaam opwekken” van de nog benodigde energie, en de derde punt is de inzet van “fossiele brandstoffen” voor het restant. 

Onze vraagtekens staan vooral bij het duurzaam opwekken. De plannen die in het raadsvoorstel werden gepresenteerd, gingen vooral over zeer dure en exclusieve energieopwekkende zonnepanelen in de gevel. Wij verwachten dat de kosten van zonnepanelen in de gevel niet in verhouding staat tot gewone zonnepanelen op het dak, zowel in aanschaf als in opbrengst. Liever gaan we dan voor een goede isolatie en extra zonnepanelen op het dak. Dat hoeft helemaal geen €1,6 miljoen te kosten en levert voldoende aan verduurzaming op.

Leo Nooteboom
Raadslid