Knoop doorgehakt

Sinds 2012 zit de gemeente Veenendaal met de vraag; “Wat te doen met de fontein bij de Lampegiet?”. Zoals de fontein er nu bij staat, is het zeker geen visitekaartje voor Veenendaal. De kosten voor renovatie en jaarlijks onderhoud zijn niet gering. Past kiezen voor behoud van dit kunstwerk wel, nu er zeer kritisch naar de uitgaven moet worden gekeken?

Wat de VVD betreft niet. Bij de behandeling in de commissie heeft de VVD dan ook aangegeven, dat wij het college steunen in zijn keuze om de fontein te verwijderen. Tijdens de behandeling in de commissie kwam naar voren dat een Veense ondernemer de fontein wilde verplaatsen en renoveren. Wij vinden dat prima, mits er goede afspraken te maken zijn over renovatie en onderhoudskosten. Bovenal zijn wij blij dat de knoop nu is doorgehakt en dat dit slepende dossier tot een einde is gebracht!

Ruben Schoeman
Raadslid