Verlichting voor ondernemers, terrastaks geschrapt!

De VVD Veenendaal is blij dat het college heeft besloten om de terrastaks voor dit jaar te schrappen en € 100.000,- te investeren in onze binnenstad. Hierdoor kunnen belangrijke zaken zoals marketing, promotie en de feestverlichting gegarandeerd worden.

Bedrijven Investering Zone
In normale tijden wordt dit betaald vanuit de, in overleg tussen gemeente en ondernemers, ingestelde BIZ (Bedrijven Investering Zone). De pot hiervan wordt gevuld door bijdragen van de ondernemers in de binnenstad. Deze bijdragen worden door de gemeente geïnd als belasting. Omdat de gemeente deze kosten nu overneemt kan de belastingaanslag voor de ondernemers van de binnenstad met € 100.000,- worden verlaagd.

Hierdoor wordt direct financiële verlichting geboden aan twee sectoren die harde klappen hebben gekregen tijdens deze crisis. De detailhandel en de horeca zijn onmisbaar voor onze binnenstad en verdienen onze steun!

Ronald Veen
Raadslid