Nieuw bestuur VVD lokaal netwerk Renswoude, Veenendaal en Rhenen

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering van de het VVD lokale netwerk Zuid-Oost Utrecht is op 6 mei een nieuw bestuur verkozen.

De VVD-afdelingen van de gemeenten Renswoude, Rhenen/Elst/ Achterberg en Veenendaal werken alweer enige jaren samen in het VVD lokale netwerk Zuid-Oost Utrecht. Onder meer om gezondheidsredenen was een tussentijdse bestuurswisseling nodig.  Oudgedienden Dick Keijman uit Rhenen als secretaris en Inge Walta uit Veenendaal als voorzitter, hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen en zullen zich, samen met de aangebleven bestuursleden, inspannen om de partij naar een goed verkiezingsresultaat in 2022 begeleiden.

Het VVD-bestuur voor het lokale netwerk Zuid-Oost Utrecht bestaat nu uit Inge Walta, Dick Keijman, Martijn Koppert en Dirk-Jan Van Stuijvenberg. (zie verder)

Inge Walta gaf aan:  “De komende verkiezingen zien wij als onze belangrijkste taak. Er is reeds een start gemaakt met het werven van kandidaten en we hebben er alle vertrouwen in dat de kandidaatstellingscommissie - die voor alle drie de gemeenten werkt -  een kwalitatief goed advies zal geven voor een competente en enthousiaste kandidatenlijst. Daarnaast hopen we dat de stijgende lijn in de ledenaanwas zich doorzet. Wij willen onze doeleinden realiseren en zullen deze mensen, die weten dat vrijheid en democratie om actieve inzet vragen, zeker van harte welkom heten binnen onze partij.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: secretaris@vvdzuidoostutrecht.vvd.nl