Herbruikbare afvalstromen gratis naar ACV

Vorig jaar november heeft de VVD tezamen met een aantal andere partijen een motie ingediend om herbruikbare afvalstromen buiten het puntensysteem bij het afvalbrengstation te laten. Wij vonden dat de aanbiedvoorwaarden voor het afvalbrengstation aan de Wageningselaan vooral eerlijker moesten.

De VVD is zich ervan bewust dat afvalverwerking geld kost, maar dat zij ook geld kan opleveren bij een circulaire economie. Daarvoor is het echter wel van belang om de verschillende afvalstromen goed in te kaderen. Het is daarom eerlijk dat verschillende afvalstromen blijvend gratis kunnen worden aangeleverd, en dat er geen onderscheid is tussen de regels voor hoogbouwbewoners en laagbouwbewoners. Wat nu gratis is, moet gratis blijven. 

Dat is nu geregeld. Inwoners kunnen vanaf 31 mei 2021 weer afval zoals oud papier, textiel, kringloopgoederen en elektrische apparaten bij het afvalbrengstation afleveren zonder dat dit afvalpunten kost. 

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter