Een opening naar zondagsopenstelling

Onlangs heeft de vastgoedeigenaar van de Woonboulevard Veenendaal een brief gestuurd aan de gemeenteraad en het college. Hierin gaf deze aan, meer ruimte te wensen om ondernemers elke zondag open te laten gaan om hiermee de gevolgen van de Coronacrisis te beperken. Deze noodkreet van de Woonboulevard is ons als liberale ondernemerspartij niet in de koude kleren gaan zitten. Een aantal andere partijen kwam met een motie om het college de bevoegdheid te geven de Woonboulevard een volledige zondagsopenstelling te verlenen. Dat vonden wij niet de juiste route. De motie is ook niet aangenomen door de gemeenteraad.

Uiteraard staan wij achter de gedachte ondernemers op zondag meer ruimte te bieden, maar in de zogeheten preambule bij het raadsprogramma hebben wij afgesproken dat de koopzondag na een periode van rust eerst geëvalueerd gaat worden, alvorens er een verder besluit over zal worden genomen. Deze evaluatie stond oorspronkelijk gepland voor het voorjaar van 2021, maar is vanwege de Coronacrisis uitgesteld. 

Gezien de gevoeligheid rondom dit onderwerp in het college, was het chiquer en sneller geweest om zondagsopenstelling te bereiken met een initiatiefvoorstel. Dit politiek gevoelige en belangrijke thema hoort thuis bij de raad, niet bij het college. Ook eerdere besluiten over de zondag zijn terecht door de raad genomen. En zou de motie zijn aangenomen, dan zou het college na juni eerst nog een besluit hebben moeten nemen. Het besluit zou dus langer op zich laten wachten en bovendien zou het de vraag zijn of dit besluit voor de ondernemers positief zou zijn. Wordt een initiatiefvoorstel aangenomen, dan kunnen de ondernemers gelijk in juni de deuren openen. 

Op voorstel van de VVD, Pro Veenendaal en de PvdA, heeft de raad er nu voor gekozen om de evaluatie van de koopzondag versneld uit te voeren. De evaluatie kan in juni aanstaande afgerond zijn en daarmee houden we ons wel aan de afspraken. Het gevolg hiervan is, dat alle partijen vanuit hun eigen politieke keuze over de koopzondag vrij zijn een besluit nemen. Dat betekent, dat als er dan wel een initiatiefvoorstel komt, wij als VVD vóór kunnen stemmen. Daarmee is de route niet alleen zuiverder, maar vooral ook sneller voor onze ondernemers. 

Als VVD Veenendaal geloven we dat we dankzij de versnelde evaluatie de ondernemers van Veenendaal kunnen helpen en tegelijkertijd tonen we een betrouwbare coalitiepartner te zijn en te blijven. We zien de evaluatie en het initiatiefvoorstel met vertrouwen tegemoet.

Ruben Schoeman
Raadslid VVD Veenendaal