Opmaat naar de Regionale Energie Strategie 2.0 of Pas op de Plaats en aanpassingen in de RES 1.0?

Veenendaal draagt haar deel bij aan duurzame energie opwek, namelijk 0,047 TeraWattuur door zon op daken en parkeerterreinen. De VVD vindt dit passend bij Veenendaal. Grote moeite hebben we echter met de zoeklocaties voor windenergie van onze buurgemeenten. Deze locaties voor megawindturbines zullen voor overlast gaan zorgen bij onze inwoners, vooral in Veenendaal West. Daarbij luisteren we ook naar de meer dan 5000 petitieondertekenaars en naar de insprekers.

Een tegenstem of uitstel alleen door Veenendaal van de besluitvorming RES 1.0 heeft geen zin. Bij een tegenstem sta je als Veenendaal aan de zijlijn en heb je geen enkele kansen meer om invloed uit te oefenen. En alleen indien de gewonnen tijd kan leiden tot een aanpassing in de teksten van RES 1.0 met de uitkomsten van een draagvlakmeting omtrent de geplande windturbines, is uitstel voor ons zinvol. We zullen hiervoor het verzoek voor een draagvlakmeting onder de omwonenden eerder indienen. 

Sowieso zijn we van plan een krachtig signaal uit te brengen tegen de zoeklocaties van deze megawindturbines. Tevens vindt de VVD dat alternatieve technieken, zoals kernenergie en waterstof, versneld moeten worden ingezet. De strijd tegen deze megawindturbines zet zich voort.

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter