NEE tegen megawindturbines bij al onze grenzen

De VVD heeft met verbazing kennis genomen van de plannen ‘Energiecluster A12-A30’ van de gemeente Ede, waarbij een aantal windturbines dichtbij onze bebouwde kom staat gepland. De bezwaren, zoals eerder al kenbaar gemaakt met betrekking tot de zoeklocaties voor windturbines te Renswoude en Overberg, gelden ook voor deze locaties te Ede, net als voor elke andere zoeklocatie dichtbij onze bebouwde kom.

© vanRossumDesign

Ede maakte vorige week bekend dat ze 10 windturbines langs de A12/A30 willen plaatsen ten behoeve van haar plannen om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Met deze aankondiging van de gemeente Ede wordt eenzijdig de afspraak met onze inwoners aan de Groene Grens geschonden. Zij hebben eerder (in 2014) de garantie gekregen op een gedurende 50 jaar blijvend vrij uitzicht op de natuur in de Groene Grens. Onze verbazing is des te groter omdat een aantal van deze locaties voor windenergie buiten de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) is gehouden.

De VVD zal in de komende raadsvergadering een motie indienen om het college op te roepen zich in te zetten deze locaties te laten schrappen. 

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter