Groot geld voor duurzame energie

Aankopen van goederen en diensten binnen de gemeente gaan volgens strakke inkoop- en aanbestedingsregels. Aan- of verkoop van vastgoed door de gemeente moet helder onderbouwd zijn met een deugdelijk taxatierapport. Echter als het op de aankoop van 50% van aandelen in DEVO aankomt, dan gelden deze regels blijkbaar niet. Dan wordt er met een grote meerderheid gekozen om deze aandelen over te nemen van de andere eigenaren van DEVO, waarmee de gemeente 100% aandeelhouder wordt.

DEVO wordt sinds jaar en dag in de lucht gehouden op basis van een door de gemeente afgegeven borgtocht aan de banken plus een cashflow garantie. Want DEVO heeft een negatief eigen vermogen van € 5,6 miljoen en is dus technisch failliet. Veenendaal koopt de aandelen voor € 1,- per 30 juni 2021. Dit betekent dat de projectontwikkelaars hun aandeel in het negatieve kapitaal van € 2,8 miljoen, niet hoeven bij te passen. Voor € 1,- worden alle risico’s afgekocht en krijgen ze in feite een cadeautje ter grootte van de eerder genoemde € 2,8 miljoen. Daarbij is er een zogenaamde "earn-out" optie, ofwel een uitgestelde koopprijs, afgesproken. Die wordt gebaseerd op de waarde per 31 december 2023 met een maximum van € 772.000,-. Op dat moment wordt de waarde wel getaxeerd, wat bij de aankoop nu, niet wordt gedaan !

De VVD vindt dit afkoopvoorstel plus de “earn-out” heel slecht in het kader van de gemeentelijke financiën en risicobeheer en heeft daarom tegen gestemd. Echter 24 van de 33 van de raadsleden stemden voor, ook al vonden zij dat de overeenkomst niet de schoonheidsprijs verdiende. 

Kortom, als het maar groen en duurzaam is, dan gaat men erg makkelijk en onzakelijk met uw en ons gemeenschapsgeld om. 

Ronald Veen

Raadslid[1] Als de gemeente vóór 31 december 2023 minimaal 30% van de aandelen DEVO verkoopt wordt ook dan op basis van een taxatie de nabetaling bepaald. De taxatie vindt plaats door NIRV register valuators op basis van de Discounted Cash Flow-methodiek.