Het normale leven lonkt!

In het jaar dat voor ons ligt, willen we als VVD vooral focussen op die items om ervoor te zorgen dat een ieder, de inwoners, instellingen en bedrijven dat normale leven weer zoveel mogelijk kan oppakken en genieten. Een aantal onderdelen staat daarbij prominent op onze agenda: de Lampegiet, de sport, een levendig centrum, de verduurzaming en het bouwen van woningen.

Allereerst het theater Lampegiet; gelukkig wordt er na de zomer weer gestart met voorstellingen, met een intenser en mooiere programmering dan ooit, belooft het theater. Dit gebouw staat er sinds 1988 en is sterk verouderd. We willen een modern theater, een cultureel podium. Uitstel is geen optie. Een nieuw theater kan tevens als toegangspoort richting een levendig winkelgebied dienen. Bezoekers komen hier naar toe; omdat hier leuke gezellige winkels zijn, omdat je hier in een mooi groen centrum leuk kan relaxen, bijvoorbeeld in een heringerichte Duivenweide, omdat er hier in Veenendaal zoveel gezellige horecagelegenheden zijn. Zonder lastig gevallen te worden. Straatintimidatie accepteren we niet meer.

Sporten als gezonde uitlaatklep stimuleren we. We willen iedereen oproepen om (weer) lid te worden van een sportvereniging. We stimuleren fiets- en wandelprogramma’s, maar zonder dat dit overslaat in auto-pesten. 

We focussen op het meer faciliteren van elektrisch of op waterstof rijden. Dit vraagt om extra laadpalen in de openbare ruimte, maar wel goed doordacht. Dit vraagt ook om een elektrisch oplaadstation en een waterstofvulstation. De VVD wil beheerst en zorgvuldig omgaan met de verdere verduurzaming en de klimaatadaptatie, daarbij stimuleren we vooral energiebesparing en extra isolatie. Extra geld slurpende investeringen voor verduurzaming in ons gemeentelijk vastgoed wijzen we af. In de energietransitie gaan we voor zonne-energie en voor kernenergie. Geen megawindturbines op land. 

We blijven ons inzetten voor de woningbouw, met woningen in het midden- en hoger segment. Onze uitbreiding zoeken we niet alleen in de hoogte, maar ook rondom Veenendaal. Hiervoor maken we afspraken met omliggende gemeenten. 

De VVD gaat voor een afgewogen beleid voor Wonen, Werken en Ontspanning. 

En wij blijven natuurlijk waakzaam op de gemeentelijke financiën. 

Het normale leven lonkt!

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter
Zet cookies aan om de video te tonen.