Visie bedrijventerreinen

In deze visie worden alle opgaven waar we de komende jaren voor staan behandeld. De visie is erop gericht om de broodnodige m2 voor onze bedrijven zo intensief mogelijk te gebruiken. Daarmee kan in de toekomst voor onze inwoners voldoende werkgelegenheid en daarmee welvaart geboden worden. Daar worden wij als VVD blij van.

In de raadscommissie werd vooral gesproken over het toestaan van een fietsenwinkel op het bedrijventerrein onder het mom van brancheverbreding en een mobiliteitsboulevard. Het tekort aan ruimte op onze bedrijventerreinen en de positie van ons winkelcentrum, vragen om het maken van scherpe keuzes. We vinden het risico te groot dat ons winkelcentrum verder leegloopt en tegelijkertijd de druk op de schaarse m2 voor onze bedrijven verder toeneemt. Dat dreigt te gebeuren als we detailhandel toestaan op het bedrijventerrein. Hier waarschuwen ook de BOV en St. Winkelstad voor. De VVD kijkt liever naar het belang van het totale bedrijfsleven, zowel op de bedrijventerreinen als in ons winkelcentrum!

Ronald Veen
raadslid