Schriftelijke vragen bouwplannen parkeerterrein Station West

De VVD wil woningbouw èn openbare parkeerplekken bij station Veenendaal West. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de plannen voor woningbouw op dit parkeerterrein. De plannen hebben nu tot gevolg dat het aantal openbare parkeerplaatsen fors wordt ingeperkt en van 85 naar 18 wordt teruggebracht. De VVD denkt dat dit niet nodig is en wil van het college scenario’s ontvangen waarbij hier woningbouw gerealiseerd wordt èn het aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen gehandhaafd blijft. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door deze openbare parkeerplaatsen op de onderste bouwlaag/ bouwlagen te realiseren en meer bouwhoogte toe te staan.

In een eerder aangenomen motie pleitten wij voor dubbelgebruik op parkeerterreinen die doordeweeks nauwelijks in gebruik zijn, zoals bij diverse sportterreinen. Woningbouw is zeer gewenst, omdat de nood hoog is. Maar de openbare parkeerplekken op dit terrein zijn juist ook doordeweeks broodnodig. Het parkeerterrein wordt volop gebruikt door treinreizigers die op station Veenendaal West opstappen, door sporters die gebruik maken van de sporthal West, door bezoekers van het winkelcentrum Ellekoot en door bezoekers van het seniorencomplex Rederijkers. Om tal van redenen maken parkeerders dus de keuze om met de auto naar dit terrein te gaan. De VVD vindt het wensdenken dat de gebruikers van dit parkeerterrein wel de fiets zullen pakken. 

Zie voor meer informatie de schriftelijke vragen die de VVD over dit onderwerp heeft gesteld aan het college. 

Leo Nooteboom

Raadslid

Update: de beantwoording van deze schriftelijke vragen is binnen en als bijlage toegevoegd.