Gevaar hoge parkeertarieven geweken

De parkeerexploitatie, die lang een financieel zorgenkindje van de gemeente was, is een eind op weg om sluitend te worden. Dat betekent dat er steeds minder geld bij hoeft vanuit de gemeentelijke reserves. Voor de parkeerders in de gemeentelijke parkeergarages betekent dit dat ze een redelijk tarief blijven betalen.

Hoe anders was de situatie toen onze wethouder vier jaar geleden aan dit dossier begon. We zaten midden in een juridisch moeras met als groot risico, dat we parkeertarieven van € 5,50 per uur zouden moeten gaan betalen. Dat zou slecht zijn geweest voor de aantrekkelijkheid van ons winkelcentrum. En nu we als gemeente minder geld hoeven te steken in parkeren, ontstaat ook ruimte voor investeringen in economie, veiligheid en levendigheid. Het voorstel om de parkeergarages zonder slagboom toegankelijk te maken (en daarmee belasting te besparen), zal bijdragen aan de parkeerexploitatie. Het gevaar voor exorbitante parkeertarieven is geweken!

Yvonne Bottema
fractievoorzitter