Openheid of veiligheid?

In oktober heeft een spoeddebat plaatsgevonden naar aanleiding van de berichtgeving in NRC Handelsblad over het zogeheten NTA-rapport. NTA heeft voor de gemeente Veenendaal onderzoek gedaan naar de verschillende Islamitische netwerken en stromingen in Veenendaal. De emoties liepen hoog op en er was veel onduidelijk. Als Raad hebben wij dit met elkaar uitgesproken en daarop besloten om het rapport, mede vanwege het feit dat het NTA-rapport niet meer actueel is, te vernietigen. Helaas bleek de werkelijkheid weerbarstiger en kon het rapport vanwege de Archiefwet en een contractuele overeenkomst tussen de gemeente en NTA niet vernietigd worden.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering lag niet meer de vraag voor of het NTA-rapport vernietigd diende te worden, maar lag de vraag voor in hoeverre de gemeente informatie over het rapport naar buiten mag brengen. Als VVD Veenendaal hebben wij besloten dat alleen de zienswijze naar buiten brengen voldoende was. Wij kwamen hiertoe op basis van een dringend advies van de Nationaal Co√∂rdinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) om niet het gehele rapport naar buiten te brengen. 

Als raadsleden zijn wij wat betreft het veiligheidsdossier leken. Wij hebben niet de kennis en achtergrond van de NCTV om te beoordelen of een dergelijk rapport wel of niet zorgt voor een potentieel maatschappij ontwrichtende reactie. De redenen voor het advies van de NCTV kunnen wij als raadsleden, vanwege de gevoeligheid van het werk van de NCTV, niet geheel achterhalen. Desondanks zou het een vorm van grootheidswaanzin zijn geweest als wij dit advies van een gerenommeerde expert op het gebied van terrorisme en veiligheid genegeerd hadden. 

De afweging tussen openheid en veiligheid is een ingewikkelde afweging. Als VVD Veenendaal staan wij voor de veiligheid van onze inwoners. Mocht een bepaalde actie leiden tot het in gevaar brengen van deze veiligheid, dan zullen wij hiertegen in verweer komen. Om die reden hebben wij besloten om tegen het openbaar maken van het gehele rapport te zijn. Het voorstel om het rapport openbaar te maken heeft ook geen meerderheid gekregen in de raad. Wij hopen dat met de gesprekken die de burgermeester zal voeren met de verschillende Islamitische instellingen, de band tussen de gemeente en deze instellingen weer hersteld zal worden. 

Ruben Schoeman
Raadslid