VVD: meer transparantie over de tarieven DEVO

De VVD Veenendaal heeft het college van B&W verzocht om meer transparantie over de wijze waarop de tarieven van DEVO zijn opgebouwd. Dit naar aanleiding van de onrust die recentelijk In Veenendaal Oost is ontstaan over de tariefsverhogingen van DEVO. Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD Veenendaal; “De stijgende gasprijzen zijn een gegeven voor elke Nederlander, maar sommige gebruikers van DEVO hebben het gevoel dat ze meer gedupeerd zijn. De onrust ontstaat mogelijk voor een deel door onduidelijkheid.”

De VVD wil van het college weten in hoeverre DEVO gebruikt heeft gemaakt van voorbeelden in haar communicatie naar de gebruikers. “Zijn er bijvoorbeeld vergelijkingen van woningen op een gasgestookte cv en woningen aangesloten op een warmtenet meegestuurd, inclusief een uitleg over de verschillen tussen beide (zoals bijvoorbeeld zomerkoeling)?” In de nabije toekomst zal er mogelijk gewerkt gaan worden met de kostprijs-plus-methodiek. “Om deze overgang zo soepel en duidelijk mogelijk te maken, zouden we graag willen dat er nu al meer communicatie komt over hoe de kostprijzen van DEVO berekend worden en wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn voor de tarieven”, aldus Yvonne Bottema. “Is het college als aandeelhouder van DEVO bereid om op korte termijn de kostprijs voor de verschillende onderdelen van de DEVO tarieven transparant kenbaar te maken aan de raad en aan de klanten van DEVO?” 


Update: de beantwoording van deze schriftelijke vragen is inmiddels binnen en als document bijgevoegd.