Stadspark, participatie en ambitieuze plannen

Dat aan de kale groene vlakten van het stadspark wat veranderd mag worden is duidelijk. Na een intensief participatie-traject beslist de raad of dit de visie is waarop we verder bouwen. De visie barst van ambitie: van een waterelement, een “urban forest” tot aan een Surfvijver waar ook in gesport kan worden.

Veel betrokken Veenendalers hebben zich al ingezet voor dit plan. Een puik staaltje participatie. Nu komt het aan op de uitwerking en aan deze plannen hangt nog wel een forse prijskaart. Gezien andere noodzakelijke investeringen moeten we goed blijven opletten. We willen immers geen lastenverhoging.

Wij denken dat goede afspraken over het onderhoud van de verschillende onderdelen gemaakt moeten worden. Het is een visie, dus zulke afspraken ontbreken nog. Wij zullen tijdens de raadsvergadering de portefeuillehouder hierop wijzen. Zo kunnen bij het definitieve besluit realistische ambities waargemaakt worden.

Ruben Schoeman
Raadslid