Voldoende profijt van fusie Patrimonium en Veenendaalse Woningstichting?

De Veenendaalse Woningstichting en Patrimonium Woonservice fuseren tot Veenvesters. Dit levert, zo is de verwachting, een grotere en efficiëntere corporatie op met meer financiële armslag. De VVD begrijpt deze voordelen. Tegelijkertijd zien we dat de klantgerichtheid en service van grote corporaties vaak niet zo goed zijn als bij kleine corporaties. De VVD wil niet dat de bewoners dit soort nadelen ondervinden van de fusie. Sterker nog: bewoners moeten meeprofiteren van de voordelen. Wij zetten ons daarom in voor duidelijke prestatieafspraken met de corporatie(s) over doelgroepen, serviceniveau, onderhoud van de woningen en verduurzaming. Op deze manier plukken ook de bewoners de vruchten van deze fusie.

Met Veenvesters is er nog maar één corporatie in Veenendaal. Wij zien liever enige concurrentie, dat houdt Veenvesters scherp. Dat kan als ook anderen sociale huurwoningen bouwen en met hen passende afspraken gemaakt worden. Zo bouwen we sneller meer woningen. En daar is grote behoefte aan.  

Peter van Yren
Fractielid