Verantwoordelijkheid nemen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een teleurstellend resultaat bereikt. Onze mooie resultaten van de afgelopen periode hebben we helaas niet kunnen omzetten in een mooie uitslag. Hierdoor past ons in de formatie een bescheiden rol. We willen vooral dat Veenendaal weer een stabiel bestuur krijgt dat naar de inwoners luistert en de uitdagingen van deze tijd kan oppakken.

Vorige week adviseerde de informateur een coalitie van ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD. Wij bedanken de informateur voor de waarderende woorden waarmee hij onze deelname beargumenteerde. Zoals de VVD past zijn wij bereid verantwoordelijkheid te nemen om inhoudelijke gesprekken te gaan voeren. In de raad leeft breed de wens om de inwoners meer te betrekken. In de afgelopen periode zijn daar al stappen gezet waar we graag op doorbouwen. Zo is er vandaag een stadsgesprek over het op te stellen raadsakkoord. We hopen u daar te ontmoeten!

 Dylan Lochtenberg

Raadslid