Samenwerking in Foodvalley werpt haar vruchten af!

In Regio Foodvalley werken acht gemeenten, waaronder Veenendaal, samen met ondernemers, de provincies Utrecht en Gelderland en de onderwijs- en kennisinstellingen aan regionale opgaven zoals de woningbouwopgave, openbaar vervoer, duurzaamheid en het versterken van de lokale economie. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af, want de economie in deze regio groeit bovengemiddeld hard zo bleek uit recent onderzoek van Rabobank.

Daarnaast staat Foodvalley inmiddels goed op het netvlies van de politiek in Den Haag. Onder andere de Tweede Kamerfractie van de VVD wil de regio aanwijzen als grootschalige woningbouwlocatie. Met deze aanwijzing zou ook financiƫle steun uit Den Haag beschikbaar komen om dit te kunnen realiseren. In haar begroting geeft Foodvalley aan dat er waarschijnlijk nog dit jaar overeenkomsten worden gesloten met het Rijk over investeringen in woningbouw, groen, infrastructuur en openbaar vervoer. VVD Veenendaal steunt de samenwerking in Foodvalley al jaren en kijkt uit naar de aangekondigde overeenkomsten om onze regio nog verder te versterken.

Peter van Yren

Schaduwraadslid