Samen werken in vertrouwen

Niet iedereen, en zeker wij niet, zal na de uitslagenavond per se verwacht hebben dat de VVD wederom deel zou uitmaken van de coalitie. De mooie resultaten van de afgelopen raadsperiode hebben we helaas niet kunnen omzetten in een goede verkiezingsuitslag. Dat stemt tot bescheidenheid en zo hebben we ons ook opgesteld tijdens de formatie.

Dat de informateur op basis van zijn gesprekken met de andere partijen ons toch opnam in zijn advies en dat we de gesprekken konden starten over een raadsakkoord waarderen wij zeer en stemt ook tot bescheidenheid, zij het op een veel prettiger manier. Het proces om te komen tot dit akkoord samen met de beoogde coalitie, de hele raad en vooral de samenleving hebben we als zeer waardevol ervaren. Dat smaakt naar meer.

Als partij kijken we met een positieve blik naar de komende periode. De basis is in dit akkoord gelegd met de ambities vanuit de samenleving, in combinatie met een stevige financiële paragraaf en de vrijheid voor iedere partij om het eigen geluid te laten horen. We kijken uit naar mooie besluitvormingtrajecten waarbij we onze inwoners intensief betrekken. Waarbij alle belangen inzichtelijk worden gemaakt en waar zo mogelijk overal naar tevredenheid aan tegemoet gekomen wordt. En waar dat niet kan en politieke keuzes gemaakt moeten worden wij die hier in alle openheid maken. Op basis van argumenten in spannende debatten, zonder afspraken vooraf en met goede, herkenbare terugkoppeling naar alle betrokkenen.

Die vrijheid zullen wij uiteraard ook gaan gebruiken om ons liberale geluid te laten horen. De aankomende periode biedt daarvoor genoeg uitdagingen. Uiteraard op onze klassieke thema’s veiligheid, economie, lage lasten en bereikbaarheid. Maar ook als het gaat om de keus voor een mooi nieuw theater, het grote woningtekort, de investeringen in cultuur en evenementen, de huisvestingsproblematiek van de scholen in Oost, de positie van onze binnenstad, het werken aan een klimaatadaptieve openbare ruimte met meer groen en minder troep en zo zijn er nog veel meer te noemen.

Maar los van de politiek en de inhoud is er nog een ander groot thema wat voor de VVD in de aankomende periode centraal staat. Dat is het vertrouwen tussen de inwoners en de politiek. Een landelijk en misschien zelfs globaal probleem dat we in Veenendaal niet kunnen oplossen. Maar waar we voor dat lokale gedeelte waar we wel verantwoordelijk voor zijn onze verantwoordelijkheid kunnen nemen om dat vertrouwen te versterken. Vertrouwen is immers de belangrijkste hoeksteen voor onze democratische rechtsstaat en de vrijheden die daarbij horen.

De bestuursstijl die we daarvoor willen hanteren bestaat wat ons betreft uit drie lijnen. Hoe we met een individuele inwoners met een vraag omgaan. Hoe we met onze inwoners omgaan als het gaat om het betrekken bij beleid. En hoe de verschillende bestuursorganen in de gemeente met elkaar omgaan.

Wat de inwoners betreft gaat het dan niet om naar de mond praten en het wekken van verwachtingen die niet nagekomen kunnen worden. Ja, mits is iets anders dan ja en amen. Het gaat om echt betrekken, echt serieus nemen en echt antwoord geven.

Wat onze samenwerking hier betreft gaat het ons om oprechte interesse in elkaars standpunt, respectvolle debatten en openstaan voor argumenten. Elkaar benaderen vanuit wantrouwen, cynisme en aanvallen op de persoon in plaats van de inhoud vinden de verwerpelijk en zullen we als fractie bestrijden. Dat geldt ook voor vanuit een krampachtig cynisme vasthouden aan wij-zij tegenstellingen zoals coalitie versus oppositie of raad versus college. Dat is lelijk, gemakzuchtig en schaadt het beeld dat de inwoners hebben van hun lokale politiek. We zullen dit vanuit onze eigen rollen samen moeten doen. We zien er naar uit om hier over in augustus verder met elkaar door te praten en dit gesprek de komende via blijvend te voeren. Dit moet namelijk ook vooral een leuke periode worden. Met een ontspannen akkoord bieden we ruimte aan spannende debatten. Politiek actief zijn moet niet een bron van frustratie, maar van inspiratie zijn.

Er is kortom veel te doen. Wij hebben er in ieder geval zin in. Laten we samen werken in vertrouwen.

Dylan Lochtenberg

Wethouder