Trots op de binnenstad!

De vruchtbare samenwerking die in de binnenstad is ontstaan door de invoering van de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) moeten we vooral doorzetten de komende jaren.

De VVD is blij met de binnenstad en ook behoorlijk trots. De prestaties, zeker na de moeilijke corona-jaren, zijn van een hoog niveau. Onze ondernemers wisten zich te handhaven, veel horeca heeft inmiddels ruimere terrassen én, op Breda na, is onze binnenstad nationaal gezien de snelste daler qua winkelleegstand. Dat is een compliment waard. Al die resultaten zijn, op z’n minst voor een groot gedeelte, resultaat van de vruchtbare samenwerking in de bestaande BIZ. Met de positieve feedback uit de peiling en de gunstige berichten van de deelnemers over die BIZ, kijken we met vertrouwen uit naar de meting van het draagvlak voor een nieuwe periode. Met de behaalde resultaten zijn wij een groot voorstander van de continuering van deze samenwerking.

Henk Vernout

Schaduwraadslid