Dump die drempels!

(Verkeers-)veiligheid is een absolute kernwaarde voor de VVD. Daarom nemen wij het signaal van bewoners op de Eilanden te Veenendaal Oost om actie te ondernemen tegen hardrijders en de onduidelijke ‘Shared Space’ erg serieus. De voorgestelde oplossing om een 16-tal verkeersdrempels te realiseren maakt ons echter allesbehalve enthousiast, en lost bovendien de problemen niet op.

Niets weerhoudt de bestuurder er immers van om last-minute af te remmen voor de drempel, en direct hierna weer te accelereren. Met alle gevolgen op gebied van uitstoot, geluids- en trillingsoverlast van dien. Ook schenkt dit plan niet de benodigde aandacht aan de gevaarlijke situaties die nu ontstaan door de ‘Shared Space’ inrichting.

Er bestaan vele goede alternatieven naast verkeersdrempels. Fileparkeerstroken, (optische) wegversmallingen, sociale controle en natuurlijk het VVD-kroonjuweel handhaving door BOA/politie. Hierbuiten is een duidelijke straatinrichting, ‘Shared Space-loos’, waar ieders plaats op de rijbaan duidelijk is, altijd beter dan het eindeloos toevoegen van de achterhaalde verkeersdrempel.

Corné Kelfkens

Schaduwraadslid