Impasse onderwijshuisvesting doorbreken

De scholen in Oost barsten al jaren uit hun voegen. De gemeenteraad besloot eerder dat er een nieuwe school in Groenpoort moet komen, maar dit blijkt grote problemen te veroorzaken qua mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid.

Er ligt ook een ander scenario klaar. Dit scenario gaat uit van een unilocatie voor twee scholen in het Ontmoetingshuis en voor één school in de nieuwbouw aan het Zuiderkruis. Dit is een betere oplossing zowel qua financiën als mobiliteit èn beter voor de leerlingen, onderwijzers en de ouders. De VVD zal een motie indienen om nog één ultieme poging te doen om dit scenario te laten slagen. Komen partijen er niet uit voor 1 februari 2023, dan moet de gemeente wat de VVD betreft een oplossing juridisch afdwingen. Die oplossing is voor niemand ideaal, maar onze kinderen kunnen niet langer wachten tot de volwassenen er met elkaar uit zijn gekomen.

Peter van Yren

Raadslid