Nieuwe brandweerkazerne en Pionierkwartier

Veenendaal krijgt een nieuwe brandweerkazerne. Dat is nodig omdat de huidige kazerne niet meer aan de eisen van de tijd voldoet. Tegelijk kan dan het Pionierkwartier afgerond worden met 140 nieuwe woningen. En woningen hebben we hard nodig in Veenendaal.

Januari vorig jaar zijn de ruimtelijke kaders voor beide door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij zijn de kaders verruimd door een aangenomen amendement van de VVD dat toen mede ingediend is door ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal. Volgens dat amendement leende de locatie aan de Ambachtsstraat en Industrielaan zich bij uitstek voor hogere woonbebouwing.

De VVD is erg tevreden met het ontwerp dat de ‘tender’ voor deze locatie heeft opgeleverd. We doorbreken hiermee de Veense hoogtevrees en er hoeft minder geld bij voor de brandweerkazerne.

We zijn nog wel teleurgesteld in de houding van woningcorporatie Veenvesters. De zes oude brandweerwoningen aan de Ambachtsstraat, die ze in het verleden voor een appel en een ei van de gemeente verworven heeft, wil ze nu alleen voor de hoofdprijs afstaan. Dit terwijl er in het plan ook achttien nieuwe sociale huurwoningen voor haar tot stand komen. Wij zouden de woningcorporatie toch willen oproepen hiermee snel anders om te gaan, zodat dit mooie plan ook als één geheel gerealiseerd kan worden.

Leo Nooteboom

Raadslid