Focus op een veilige buurt!

De gemeenteraad mocht feedback geven op het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor de komende jaren. Wat de VVD betreft een mooi document, maar bij het focuspunt ‘Digitale Veiligheid’ vragen wij ons de lokale noodzaak af.

We onderschatten het gevaar van digitale veiligheid absoluut niet. Het is een enorm probleem waar we vooral landelijk heel veel op zullen moeten inzetten. Wat ons betreft kiezen we lokaal dan ook een focuspunt dat dichter bij huis ligt. Zeker aangezien bijvoorbeeld woninginbraken en autokraken bij de opvallende stijgers staan, als het gaat over geregistreerde criminaliteit in Veenendaal. Daarnaast zien we dat ‘het gevoel van veiligheid in de buurt’ het rapportcijfer uit de veiligheidsenquête is dat het hardst daalt. Wat de VVD betreft zou een focus in die richting, denk aan pakkansvergroting of meer mogelijkheden voor toezicht vanuit de politie, dan ook meer op zijn plaats zijn.

Henk Vernout

Schaduwraadslid