Verbetering entree Foodvalley

De VVD is verheugd met het rondkomen van de financiering voor de verbreding van de Rijnbrug. Het nieuws dat de financiering rond is, is op korte termijn goed voor de regio Foodvalley.

Toen Gelderland de ontbrekende miljoenen niet wilde bijpassen, heeft een geslaagde lobby voor meer Rijksgelden ervoor gezorgd dat de Provincie Gelderland nu ook haar bijdrage doet. Dit is het resultaat van een goede samenwerking tussen verschillende VVD-bestuurders.

Maar er is meer nodig. In onze regio zullen volgens de Woondeal de komende jaren 25.000 woningen erbij worden gebouwd. In deze woningen zullen mensen gaan wonen die graag bij bedrijven in de regio willen werken. Zowel voor een bloeiend bedrijfsleven als voor de leefbaarheid, is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. Met deze bouwopgave loopt het verkeer op langere termijn geheid vast. Daarom vinden wij: aan de slag met doortrekking van de A30 naar de A15.

Yvonne Bottema

Fractievoorzitter