Aan de slag met nieuwe schoolgebouwen

De scholen in Veenendaal-Oost kampen met ruimtetekort. Al jaren wordt er gediscussieerd over de beste manier om dit op te lossen. Er werd een voorstel aangenomen om een grote school te bouwen in Groenpoort, maar dat bleek helaas niet haalbaar. Sindsdien zijn er talloze mogelijkheden en scenario’s onderzocht, omdat de wensen en eisen van alle betrokken partijen niet verenigbaar bleken. Er ligt nu een voorstel dat objectief beschouwd een eerlijke, verantwoorde en uitgebalanceerde oplossing biedt.

Niet iedereen is tevreden met de uitkomst, maar wat de VVD betreft is het onrealistisch om te verwachten dat na vier jaar praten, onderzoeken en onderhandelen er een betere oplossing gevonden kan worden. Daarnaast liggen broodnodige investeringen in scholen door heel Veenendaal al lange tijd stil in afwachting van de uitkomsten in Veenendaal-Oost. De VVD wil daarom knopen doorhakken, zodat alle kinderen in Veenendaal zo snel mogelijk weer in goede schoolgebouwen onderwijs kunnen krijgen.

Peter van Yren

Raadslid