Westersingel: papieren wensen en de harde praktijk

In februari heeft de raad de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van twee jaren vijftig flats van de woningcorporatie aan de Westersingel vastgesteld. Het voorstel vanuit het college is toen door de gemeenteraad gewijzigd. Met het streven naar groene gevels en meer ruimte om hoger te bouwen was de VVD het eens. Maar wij waren tegen de wijziging om vooral heel veel goedkope woningen te realiseren. Die wijziging, die helaas wel een meerderheid haalde, strandt op de harde praktijk.

Onder de populaire vlag van jongerenhuisvesting, wilde de meerderheid van de raad dat minimaal een kwart zeer goedkope woningen voor jongeren van 18 tot 25 jaar werd. Daarnaast moest minimaal de helft onder de huurtoeslaggrens komen. Slechts met het laatste kwart moest de woningcorporatie dan maar uit de kosten zien te komen. Op papier werd dus een programma met driekwart goedkope woningen neergelegd. De VVD was tegen deze wijziging. Nieuwbouw wordt met zulke regelzucht alleen maar moeilijker.

Papier blijkt maar kort geduldig. De corporatie geeft aan dat zij met dit woningbouwprogramma niet uit de voeten kan. Nieuwbouw wordt voor haar inderdaad onbetaalbaar, ze komt zo niet uit de kosten. Daarnaast druist het in tegen de afspraken die voor het Franse Gat als geheel gemaakt zijn. Wijselijk heeft het college daarom besloten deze wijziging te laten vallen. De VVD vertrouwt op doorstroming. Daardoor komen ook zonder populistische voorstellen, woningen vrij voor jongeren. We kunnen op papier wel allerlei regels stapelen, maar liever stapelen wij stenen.

Leo Nooteboom

Raadslid