Niet tobben, maar lobbyen

Dit jaar is er geen kadernota maar een beleidsarme kaderbrief. Veel beleid is “on-hold” gezet, uit vrees voor “ravijnjaar” 2026. Vanaf dat jaar is onduidelijk welke bedragen gemeenten mogen verwachten vanuit Den Haag. De VVD wil niet dat de gemeente zich zo maar neerlegt bij eventuele financiële tekorten, met het risico dat deze via bezuinigingen op het bordje van onze inwoners komen. We verwachten juist dat het college, met andere gemeenten, een stevige lobby voor duidelijkheid naar het Rijk voert. Nu, uit angst, beslissingen nemen kan nooit goed uitvallen.

Richting de begroting is de jeugdhulp voor de VVD een belangrijk onderwerp. Steeds meer kinderen krijgen (onnodig) een sticker opgeplakt die de rest van hun leven blijft plakken. Terwijl andere kinderen die hard hulp nodig hebben, op lange wachtlijsten staan. Ook het Rijk erkent deze problemen en wil deze aanpakken. De VVD wil dat Veenendaal hierin vooroploopt.

Yvonne Bottema

Fractievoorzitter