Sloop en nieuwbouw om de historie te handhaven

Met enige regelmaat schrijft de VVD over de noodzaak om door te bouwen aan Veenendaal. Dat is nodig om in de enorme woningbehoefte te voorzien. Omdat Veenendaal tegen zijn gemeentegrenzen aanloopt, moeten we ook durven kijken naar slooplocaties. De enorme fabriekshal die in 1958 achter het vooroorlogse pand van de Ritmeester aan de Kerkewijk is geplakt, is zo’n locatie. Mag die gesloopt worden voor herontwikkeling?

Over de vooroorlogse gedeelten van de voormalige Ritmeesterfabriek is de VVD duidelijk: monumentaal en zeer belangrijk voor de Veense geschiedenis. De fabriekshal daarachter vindt de VVD van onvoldoende historische waarde om te handhaven. Typerende onderdelen zoals de sheddaken, kunnen in de architectuur bij herontwikkeling terugkomen. Door de vanaf 1958 gebouwde hallen te slopen ontstaat er tevens ruimte om het monumentale gedeelte in oude luister te herstellen. En ruimte voor de bouw van ongeveer 200 woningen.

Leo Nooteboom
Raadslid VVD