Lawaaiflitspalen als wapen tegen asociaal verkeersgedrag?

Op steeds meer plekken in Veenendaal is er sprake van (ernstige) geluidsoverlast als gevolg van asociaal verkeersgedrag. Het gaat dan bijvoorbeeld over hard optrekkende/afremmende voertuigen en/of knallende (illegale) uitlaten. Naast de verkeersveiligheid is tevens sprake van afname van woonplezier en gezondheidsrisico’s bij omwonenden. Er zijn in Veenendaal een aantal straten te benoemen, bekend bij de VVD zijn de Prins Clauslaan, Grote Beer, Kerkewijk en Rondweg West.

In diverse gemeenten, waaronder Utrecht stad is recentelijk geëxperimenteerd met lawaaiflitspalen, die het geluid van voertuigen meten. In Rotterdam zijn er verkeersacties gehouden waarbij de politie boetes heeft uitgedeeld aan bestuurders die zich asociaal in het verkeer gedroegen. Hier ging het bijvoorbeeld om overtredingen zoals hard optrekken en het veroorzaken van onnodig veel verkeerslawaai.

De VVD fractie heeft hierover de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Is het College bekend met lawaaiflitspalen en verkeersaso’s controles?

2. Is het College bekend met de experimenten in de plaatsen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Ede en Utrecht stad op dit gebied?

3. Heeft het College zicht op meer wegen dan bovengenoemd, alwaar de omwonenden veel last hebben van asociaal verkeersgedrag lawaai?

4. Welke acties worden er nu uitgevoerd om dit soort verkeerslawaai tegen te gaan?

5. Is het College bereid om een dergelijke proef (plaatsing lawaaiflitspalen inclusief handhaving) in enkele straten in Veenendaal op korte termijn uit te zetten? Graag bij het antwoord nadere uitleg waarom. 


Yvonne Bottema

fractievoorzitter