Algemene politieke beschouwingen

Voorzitter, We weten allemaal dat er, tot het nieuwe kabinet meer duidelijkheid geeft, onzekerheid is over de gemeentelijke financiën. De VVD heeft al eerder aangegeven niet uit te willen gaan van een doemscenario. We wensen onze inwoners niet te confronteren met miljoenen aan bezuinigen en lastenverzwaringen. Zeker niet wanneer de kans groot is dat over een tijdje blijkt, dat het Rijk alsnog over de brug komt. De VVD ziet de laatste tijd een aantal positieve signalen.

Voorzitter, de VVD is blij met de lobby via de VNG en de aangenomen moties in de Tweede Kamer voor schrappen van de afschalingskorting en de bezuinigen van 3 miljard op het Rijksfonds. Het demissionaire kabinet heeft het tekort erkend en nu al miljoenen extra toegezegd.

Dit past bij onze oproep “niet tobben, maar lobbyen”. Als VVD leden hebben wij ook een harde lobby gevoerd richting onze eigen partij. De noodkreet voor voldoende financiën zodat de gemeenten de taken kunnen uitoefenen die ze toebedeeld hebben gekregen, is een onderdeel geworden van het landelijke VVD verkiezingsprogramma. In meerdere verkiezingsprogramma’s wordt extra geld gereserveerd voor gemeenten. Dit geeft ons hoop dat een nieuw kabinet meer ruimte biedt, waardoor belangrijke investeringen in Veenendaal door kunnen gaan. Uiteraard moeten we realistisch blijven, maar dat is iets anders dan doemdenken.

Voorzitter, in deze algemene beschouwingen wil ik niet alle beleidsterreinen langslopen. Deze beleidsarme Programmabegroting leent zich daar niet voor. Wel wil ik duidelijk aangeven dat de VVD enthousiast is dat het college de keuze heeft gemaakt om nu niet te bezuinigen maar te investeren in nieuwe scholen, bibliotheek en woningen. We steunen het college volledig in het doorzetten van de voorbereidingen voor de te bouwen IKC’s. Het is een kerntaak van een gemeente om te zorgen voor goede schoolgebouwen voor ons kinderen. De bibliotheek zien wij ook als een plek om te leren en te groeien. Daar stellen wij de benodigde financiën voor beschikbaar. Over woningen, mobiliteit en veiligheid heb ik in het filmpje het een en ander gezegd, dat ga ik hier niet herhalen.

Wel nog even over het theater. Hierover zullen we in het komende jaar zeker nog een aantal keren over spreken. Er gaan hier en daar nog steeds stemmen op om het oude pand te behouden. Laten we daar als VVD maar helder over zijn. Voor 2,5 miljoen jaarlijks kun je het oude pand behouden. Dan hou je een oud krot, dat niet duurzaam te krijgen is en alleen het huidige aantal stoelen behoudt. Dan zullen steeds meer theaterproducties Veenendaal links laten liggen.  Voor 3 miljoen jaarlijks heb je een nieuw duurzaam gebouw, met een grotere zaal die aantrekkelijk blijft voor meer producties. Met een kleine zaal voor een poppodium en amateurkunst. En met een bioscoop, zodat we niet langer de grootste gemeente van Nederland zonder bioscoop zijn. Wat de VVD betreft is de keuze helder: Doe het goed, of doe het niet!

Voorzitter, altijd kijk ik even terug naar wat wij eerder tijdens algemene beschouwingen hebben aangegeven. Daarbij valt het me op dat de VVD al jaren kritische opmerkingen heeft geplaatst bij de stijgende kosten in de jeugdhulp. En dat ondanks toezeggingen en beloftes van de wethouder, het college deze sterke kostenontwikkeling maar niet onder controle krijgt. In deze Programmabegroting is structureel 3,5 tot 3,8 miljoen per jaar met een extra risico bedrag van 2,2 miljoen verwerkt. Er worden naar de mening van de VVD veel te gemakkelijk miljoenen geplust. Daar waar vorig jaar nog werd vermeld dat er geen extra risicobedrag voor de Jeugdzorg hoefde te worden opgenomen, kan nu zelfs de tekort oplopen tot 8 miljoen. Dit is echt onacceptabel; dat in Veenendaal straks één op de drie kinderen een of ander vorm van Jeugdhulp krijgt. Deze trend moet doorbroken worden! De VVD heeft, zoals eerder al uitgesproken, veel vertrouwen in de hervormingsagenda Jeugd.

Voorzitter, afrondend. De eerste vraag die het XON stelde tijdens het interview, was de vraag hoe wij vinden dat het in Veenendaal gaat. Als VVD bekijken we de dingen altijd vanuit een positieve blik. Het gaat goed in Veenendaal. We leven in een prachtige gemeente, waar het mooi en groen wonen is en waar het, zeker in het perspectief van de huidige wereld, veilig leven is. Laten we dat vasthouden met elkaar! Laten we hoopvol verder gaan!

Dank u voorzitter.

Yvonne Bottema

Fractievoorzitter