Weg met die rangorde urgentiehouders

In de Huisvestingsverordening staat een rangorde waarin woningzoekenden met urgentie in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning voor een sociale huurwoning. Statushouders (= asielzoekers met permanente verblijfsvergunning) staan in die rangorde op de tweede plek. De VVD heeft er moeite mee dat een alleenstaande jonge statushouder voorrang heeft op een woning boven bijvoorbeeld een gebroken gezin.

© Rijnpost

Gemeenten moeten van de Rijksoverheid jaarlijks een aantal statushouders huisvesten. De wettelijke urgentiestatus is daarbij al enige tijd vervallen. Hoe de gemeente een statushouders huisvest, dat mag ze zelf bepalen. Het kan ook in flexwoningen of met meer mensen in één woning. Voor huisvesting met urgentie vinden wij het zoekprofiel bepalend, niet een vastgelegde rangorde.

De VVD wil de rangorde binnen de categorieën urgentiehouders daarom laten vervallen. Dat vinden wij een rechtvaardiger en gelijkwaardiger oplossing voor iedereen die met urgentie op zoek is naar een sociale huurwoning.

Yvonne Bottema

Fractievoorzitter