• Knieval

  28 februari − In de raad bespraken wij een voorstel van de Partij van de Arbeid om anoniem solliciteren bij de gemeente in te voeren. De VVD ziet dit als een knieval voor discriminatie. Dat er discriminatie voor komt in de samenleving is een feit. En dat moet je aanpakken. Maar anoniem solliciteren is symptoombestrijding. En eigenlijk nog erger dan dat. Je vraagt mensen om hun naam, leeftijd en andere aspecten van een achtergrond weg te laten. Daarmee maak je het normaal dat mensen hun identiteit moeten verbergen. Het middel is nog erger dan de kwaal. Lees verder

 • Naar een serieuze regionale omroep

  27 februari − De lokale radio en Veenendaal zijn tot op heden geen gelukkige relatie. De lokale radio kenmerkt zich door een zwakke financiële situatie, een zwakke bestuurscultuur en nogal zwarte toekomstverwachtingen. Een omroep die aandacht heeft voor het Veense nieuws en voor de regio kan wat de VVD betreft niet gemist worden. Er lag donderavond een voorstel om te komen tot een regionale omroep, met onder meer Renswoude en Scherpenzeel, waarin de lokale omroep Veenendaal op zou gaan. Er zijn wel financiële consequenties. Lees verder

 • Orcon winnaar MVO-prijs 2017!

  26 februari − ‘Ondernemers, die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben, in het zonnetje zetten’; dat is het doel van de MVO-prijs, waartoe we in 2013 als VVD Veenendaal het initiatief hebben genomen. Ieder jaar wordt deze uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bedrijvenkring Veenendaal. Dit jaar is Orcon de winnaar. Een innovatieve Veense onderneming gespecialiseerd in ventilatie, dat laat zien dat duurzaamheid en comfort anno 2017 prima hand in hand kunnen gaan. Eerdere winnaars waren de Koninklijke Ginkel Groep, Complementair Premiums & Gifts en Dishman Netherlands. Lees verder

 • GEWOON JEZELF KUNNEN ZIJN

  24 februari − Deze titel verwijst naar een VVD Jingle uit de jaren '80, maar is nu nog hoogst actueel, zeker in de huidige discussies over genderneutraliteit. Een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is in de media. Zo ook in Veenendaal, waar gisteravond in de gemeenteraad een motie is ingediend aangaande genderneutrale toiletten. Lees verder

 • Erop of eronder

  22 februari − Er komt een nieuw onderzoek naar de koopzondag. De mening van de VVD is duidelijk. Het is principieel de vrijheid van de ondernemer om de winkel open te doen en van het winkelend publiek om die winkel te bezoeken. Ook economisch is de koopzondag onmisbaar. De eerste twee koopzondagen waren een groot succes. Veel bezoekers, goede omzetten, veel mensen genoten ervan dat er op zondag iets te doen was en ook de kerk op de Markt deed haar deuren open. De zondag als dag voor iedereen! Lees verder

 • Scoren in de Wijk

  21 februari − Op 8 februari jl. heeft de fractie van de VVD een bezoek gebracht aan Scoren in de Wijk, een project op de woensdagmiddag met leerlingen van negen basisscholen uit 3 verschillende wijken, eerst op locatie gymzaal La Vita en daarna op locatie Franse Gat, in de gymzaal van de Patrimoniumschool. Samen met Wilco den Hartog, sportcoach bij Sportservice Veenendaal (en ook nog oud-leerling van mij) organiseert Jaap Pilon al enkele jaren dit project. Het doel is om kinderen in diverse wijken te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de wijk waarin zij wonen en hun bewoners. De opdrachtgevers hiervan zijn o.a. Patrimonium Woonservice, Sportservice Veenendaal, Gemeente Veenendaal en diverse Veenendaalse bedrijven. Lees verder

 • Werkbezoek Adarte

  20 februari − Op 6 februari jl. was VVD Veenendaal op werkbezoek bij Adarte. Dit ambachtelijk bedrijf bestaat al meer dan 20 jaar enis sinds mei 2015 gevestigd aan de Storkstraat 59 te Veenendaal (voorheen aan de Kerkewijk). Gelijk werd ons duidelijk wat het bedrijf bedoelde met de problemen die ze ondervinden door een slechte vindbaarheid. Ook wij hadden moeite om het bedrijf te vinden. Op hun website is een goede routebeschrijving te vinden. Het is raadzaam deze van tevoren aandachtig te bestuderen. Lees verder

 • Vacature Kandidaat raadslid/kandidaat lijstduwer

  17 februari − Het bestuur van het lokale netwerk Zuidoost-Utrecht is voor de kieslijst van de VVD Veenendaal op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Voor onze kieslijst zoeken wij leden en niet-leden die zich kandidaat willen stellen voor de functie van raadslid. Naast raadsleden zoeken wij ook kandidaten die de VVD Veenendaal willen vertegenwoordigen door als “lijstduwer” de lijst compleet te maken en hun openlijke steun te geven aan de liberale politiek in Veenendaal.  Alle leden van de van de VVD Veenendaal en ondernemende, liberale niet-leden in Veenendaal die in aanmerking willen komen voor een plaats op de kieslijst worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Lees verder

 • VVD stelt vragen over taboes op scholen

  13 februari − De VVD Veenendaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over taboes op scholen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat leraren het steeds moeilijker vinden om bepaalde onderwerpen in de klas te bespreken. Siem Gerritsen, raadslid VVD: “Het kan niet normaal worden dat bepaalde onderwerpen niet worden besproken omdat ze in de klas lastig liggen. Juist in de klas is het belangrijk dat jonge mensen leren over onze vrijheden en hoe belangrijk die zijn.” Lees verder

 • Even voorstellen

  10 februari − Mijn naam is Jesper Diepeveen. Ik ben 17 jaar, momenteel zit ik in mijn examenjaar VWO op het Rembrandt College en sinds mei 2016 vertegenwoordig ik de VVD in de Veense Jongerenraad. Bij de Veense Jongerenraad adviseren wij het college van burgemeester en wethouders over het gevoerde jeugdbeleid en allerlei verschillende onderwerpen die ons als jongeren aangaan. Lees verder

 • Behoud en verbetering Kwintelooyen

  28 januari − De VVD maakt zich sterk voor het behoud en de verbetering van het recreatiegebied Kwintelooyen. Dat lijkt gegarandeerd nu de gemeente Rhenen en Veenendaal een dienstverlening overeenkomst (DVO) aangaan, die in werking gaat treden na de erfpachtoverdracht van het gebied door het per 1 januari 2018 opgeheven recreatieschap Utrechtse Heuvelrug. De ‘Club Kwintelooyen’ zal het beheer binnenkort overnemen. Lees verder

 • Grens of wens?

  25 januari − De grens tussen Rhenen en Veenendaal loopt ongelukkig ter hoogte van het Veeneind. Op de kaart is te zien hoe deze grens dwars door de wijk loopt, soms zelfs door woningen heen. Meerdere inwoners hebben aangegeven dat dit praktische problemen oplevert. Het gaat daarbij o.a. om het aanleggen van glasvezel, bezorgdiensten, breedband, (telefoon)netnummer enzovoorts. Lees verder

 • Werkbezoek VVD fractie aan Huibers Electra Veenendaal

  13 januari − Dinsdag 10 januari jl. heeft de fractie van de VVD Veenendaal een bezoek gebracht aan het elektronisch installatiebureau Huibers Electra. Wij hadden een gesprek met Martijn Huibers, directeur van genoemde zaak. Lees verder

 • Werkbezoek voetbalvereniging Merinos

  06 januari − Maandag 19 december jl. werd de fractie hartelijk ontvangen door het bestuur van voetbalvereniging Merinos. O.a.voorzitter Chris van den Dikkenberg en secretaris Gert Blad waren aanwezig om ons bij te praten over het wel en wee van de voetbalclub. Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest: van de veiligheid van het kunstgras met korrels tot en met de problemen van jongeren die vernielingen aanrichten aan de accommodaties. Lees verder

 • Voor voortzetting gratis parkeren op zaterdag

  24 december − De VVD heeft destijds voor het gratis parkeren op de zaterdag gestemd, vanuit de gedachte van next best. We hadden liever gezien dat ons voorstel om de parkeertarieven te bevriezen was aangenomen en dat de winkeliers het loyaliteitsprogramma waren gestart. Echter we zien dat het gratis parkeren voor onze binnenstad een positieve flow geeft. Dit wordt ook bevestigd door de winkeliers in ons centrum. Dat vinden wij belangrijk, het gaat hier tenslotte om de grootste economische motor van Veenendaal. Het zou onlogisch zijn geweest om gezien de huidige situatie nu tegen het bestendigings-besluit gestemd te hebben. Lees verder

 • Weer aan de slag

  21 december − Je wordt politiek actief om je idealen te verwezenlijkenen mooie resultaten te bereiken voor de inwoners van Veenendaal. De politieke crisis heeft echter gezorgd voor bestuurlijke stilstand. Als VVD hebben we dan ook constant aangedrongen op een zorgvuldige, snelle formatie zodat we voor de kerst een nieuwe coalitie kunnen presenteren. We zijn blij dat dit gelukt is. Lees verder

 • Werkbezoek aan Het Lokaal te Amersfoort

  16 december − “Het Lokaal is de plek waar alles draait om pure smaak, oorsprong en eerlijk voedsel. Een podium voor producten uit de streek.” Welke lessen kan Veenendaal van Amersfoort leren, indien we een foodhall willen hebben in de binnenstad van Veenendaal? Dit was de reden voor de VVD fractie van Veenendaal om tezamen met onze VVD collega’s van Amersfoort om een werkbezoek te brengen aan Het Lokaal. Lees verder

 • Beoogde coalitiepartijen Veenendaal kiezen voor stabiliteit en continuïteit

  10 december − De beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA zijn het met elkaar eens dat het raadsprogramma en de preambule het uitgangspunt blijven voor de periode tot aan de verkiezingen van maart 2018. De partijen hebben een aantal thema’s besproken die belangrijk zijn voor Veenendaal. Lees verder

 • Met zorg omgaan met zorggeld

  02 december − De overschotten op de WMO-gelden leiden net zoals in vele andere gemeenten ook in Veenendaal tot heftige discussies. Sommige partijen vinden dat de eigen bijdrage, die inwoners moeten betalen voor allerlei WMO-voorzieningen drastisch naar beneden kan worden bijgesteld of zelfs tot nul kan worden gereduceerd. De VVD staat daar wat terughoudender in. Waarom? Dat willen we u uitleggen. Lees verder

 • De toekomst van de afvalverwerking Deel II

  27 november − Wat gebeurt er met de door u gescheiden ingeleverde PMD afval? Om op die vraag antwoord te krijgen, heb ik laatst een bezoek aan de afvalverwerkingsbedrijf Attero te Wijster gebracht. Tezamen met diverse andere raadsleden en experts uit het land, kreeg ik een rondleiding. Lees verder